EET và đổi trả hàng hóa

  • 0

EET và đổi trả hàng hóa

Hỏi: Khi kết nối EET, trong trường hợp khách hàng trả lại hàng hóa hoặc đổi hàng hóa khác thì tiến hành thế nào?

Trả lời: Khi đã kết nối EET có nghĩa là bất cứ hóa đơn nào bạn bán ra, tổng số tiền của hóa đơn đó sẽ được gửi lên máy chủ của bộ tài chính (trường hợp này ví dụ là hóa đơn trị giá 1000 kc). Sau khi khách mang về, không hài lòng và muốn trả lại hàng hóa, bạn sẽ phải gửi một hóa đơn khác lên bộ tài chính với tổng tiền âm tương ứng với số tiền khách đã trả (trường hợp này như ví dụ sẽ là -1000 kc).

Tất cả những thao tác này theo nguyên tắc, phần mềm quản lý bán hàng sẽ giúp bạn thực hiện. Hệ thống bán hàng và phần mềm của iProSoft http://www.ipro.cz sẽ giúp bạn thực hiện tất cả các thao tác đó tuân theo mẫu quy định của bộ tài chính.


Leave a Reply