Hệ thống phần mềm EET của bạn có cần chứng chỉ của bộ tài chính không?

  • -

Hệ thống phần mềm EET của bạn có cần chứng chỉ của bộ tài chính không?

Hỏi: Hiện tại trong thời gian gần đây, do một số thông tin quảng cáo không chính xác,  có một số bà con hỏi về việc các phần mềm và phần cứng trên thị trường dùng cho EET có bắt buộc phải có chứng nhận hoặc xác nhận gì của bộ tài chính không?

Trả lời: Trên trang web EET chính thức của bộ tài chính đã có quy định rất rõ về vấn đề này ( Tham khảo : http://www.etrzby.cz/cs/vybaveni-pro-evidovani-trzeb). Xin trích 2 điểm quan trọng chính như sau để trả lời cho câu hỏi của bạn:

1/ SW či HW řešení bude oprávněn nabízet kdokoliv. Tạm dịch là: Phần cứng và phần mềm cho EET  bạn được phép sử dụng của bất cứ đơn vị cung cấp nào.

2/Nebude potřeba žádný speciální certifikát pro výrobce či dodavatele nebo jejich produkty, stejně tak nebudou certifikaci ani kontrole podléhat servisní firmy. Tạm dịch là: Các nhà sản xuất và cung cấp  sản phẩm bị không cần phải có bất kỳ chứng nhận (certifikát) nào khi cung cấp giải pháp, sẽ không có bất kỳ chứng nhận nào đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Lý do được bộ tài chính nêu : Ý nghĩa của việc sử dụng hệ thống mở này nằm ở chỗ các doanh nghiệp có thể lựa chọn hệ thống và thiết bị nào phù hợp cho yêu cầu của mình nhất. Khi lựa chọn giải pháp, doanh nghiệp không bắt buộc phải lựa chọn một nhà cung cấp cụ thể nào. Các nhà cung cấp thiết bị hệ thống bán hàng không cần phải có chứng chỉ gì từ bộ tài chính. Sự cạnh tranh của các nhà cung cấp sẽ tạo ra áp lực giảm giá thành. (đây là điều sẽ có lợi cho doanh nghiệp). Trích nguyên văn: “Smyslem otevřeného řešení je, aby si mohl podnikatel pořídit takové pokladní zařízení, které bude odpovídat typu jeho činnosti a jeho požadavkům. V rámci volby zařízení není odkázán na konkrétního dodavatele nebo skupinu dodavatelů. Dodavatelé pokladních zařízení ani tato zařízení nebudou podléhat certifikaci. Konkurenční prostředí v této oblasti tím vytvoří tlak na snižování cen.”

Trích dẫn trang web EET của bộ tài chính : http://www.etrzby.cz/cs/vybaveni-pro-evidovani-trzeb   (Trang 1, truy cập ngày 14/12/2016)

Tóm lại:  Không phải công ty nào quảng cáo nhiều cũng là đơn vị đưa ra những thông tin thật thà và hữu ích nhất. Mỗi hệ thống đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, người sử dụng nên cân nhắc dựa trên yêu cầu của mình và tính năng của phần mềm để có sự lựa chọn phù hợp nhất.