IProSoft 2024

  • -

IProSoft 2024

Luật DPH mới áp dụng từ năm 2024: Hủy hai mã thuế DHP 10% và 15%, sẽ chỉ còn mã thuế 12% và 21%. Bạn cần cập nhật phần mềm lên phiên bản 2024 để đáp ứng luật.
✓ Khách hàng trả thuê bao theo năm sẽ luôn được cập nhật miễn phí.
✓ Khách hàng mua mới phần mềm từ 1.1.2022 sẽ được cập nhật miễn phí.
✓ Những trường chỉ hợp đổi ICO không mua mới vẫn cần trả phí nâng cấp.
✓ Các khách hàng dùng phần mềm từ trước 2022 sẽ cần trả phí nâng cấp.
(Phí cập nhật được tính riêng cho từng máy).
Lưu ý: Các bạn chỉnh lại thuế của 1 số mặt hàng cho đúng theo luật thuế mới:
✓ Phần mềm IProSoft 2024 sẽ tự cập động cập nhập thuế 10% và 15% về 12% vào đầu năm 1.1.2024. Các bạn cần lưu ý sửa lại thuế của một số mặt hàng thay đổi mức thuế cho đúng.
✓ Các bạn nên lập 1 nhóm riêng cho nước, và xếp mặt hàng đổi nhóm thuế này vào một nhóm. Khi sang năm mới 1.1.2024 các bạn sửa thuế của nhóm này về mức 21%.
Mọi thắc mắc và góp ý xin gửi về email canadata.info@gmail.com.

Xin trân trọng cám ơn.
IProSoft team.