EET trường hợp thẻ quà tặng, voucher giảm giá

  • 0

EET trường hợp thẻ quà tặng, voucher giảm giá

(Hỏi đáp EET)
Hỏi: Khi kết nối EET, các trường hợp thẻ quà tặng, voucher giảm giá để mua hàng hóa thì được tính như thế nào?

Trả lời: Khi đã kết nối EET, trong trường hợp cửa hàng của bạn đưa ra voucher quà tặng để bán cho khách, giả sử trong trường hợp này là phiếu mua hàng trị trá 500 kc. Khi khách mua phiếu mua hàng này, ngay lập tức giá trị của phiếu mua hàng là 500 kc sẽ được tính vào doanh thu EET và gửi lên máy chủ (jedná se o evidovanou tržbu v okamžiku koupě tohoto poukazu). Khi khách dùng phiếu mua hàng này để mua hàng ở cửa hàng của bạn, lúc đó bạn không gửi thông báo doanh thu của phiếu mua hàng này nữa, giả sử khi đó khách mua 700kc và sử dụng phiếu 500kc rồi kèm trả thêm 200kc tiền mặt. Theo quy định của bộ tài chính, khi đó doanh thu bạn có nghĩa vụ gửi lên máy chủ EET chỉ còn là 200kc tiền mặt của giao dịch đó.

Tất cả những thao tác này theo nguyên tắc, phần mềm quản lý bán hàng sẽ giúp bạn thực hiện. Hệ thống bán hàng và phần mềm của iProSoft http://ipro.cz/goi-co-ban/ sẽ giúp bạn thực hiện tất cả các thao tác đó tuân theo mẫu quy định của bộ tài chính.


Leave a Reply