Câu hỏi thường gặp

Về việc thay đổi ICO và DIC:

Bạn có thể chuyển đổi số ICO và DIC của phần mềm miễn phí trong vòng 3 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng. Trong trường hợp bạn chuyển đổi số ICO và DIC sau đó bạn sẽ phải trả lệ phí đăng ký và làm lại license (Giấy phép bản quyền sử dụng) mới.

Về việc nâng cấp phần mềm

Bạn sẽ luôn được nâng cấp phần mềm miễn phí trong vòng 2 năm kể từ ngày bắt đầu sử dụng. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe nhu cầu của bạn, vì thế phần mềm liên tục được cải thiện và mang đến những tính năng mới tốt hơn cũng như đáp ứng đầy đủ những thay đổi của luật pháp.