Câu hỏi thường gặp

Về việc thay đổi ICO và DIC:

Công ty xin kính gửi thông báo mới về việc đổi ICO từ tháng 2/2023:

  1. Khách hàng mới lắp đặt sẽ được phép đổi ICO miễn phí trong vòng 4 tháng đầu sử dụng.
  2. Kể từ sau 4 tháng sử dụng, tất cả các khách hàng cũ chuyển nhượng sẽ phải mua mới, công ty sẽ không chấp nhận chuyển đổi ICO nữa.