Hướng dẫn làm certifikát EET

  • -

Hướng dẫn làm certifikát EET

Xin phép được chia sẻ hướng dẫn của bạn Nguyễn Hoàng Luân trên Facebook về các bước làm chữ ký điện tử cho EET:

Đầu tiên bạn hãy vào trang web của bộ tài chính: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

16722655_812153158922968_6762163258543291995_o

16715893_812153168922967_6790743549300704072_o

16707642_812153188922965_5593842609767466411_o

16711607_812153072256310_5063779880059160305_n

16603020_812153068922977_2469412131968437177_n

16508683_812153082256309_1923326908277426749_n

16665543_812153425589608_5472776208981014685_o

16684133_812153192256298_2074718808281070932_n

16640622_812153268922957_1247923311203798678_n

16730538_812153245589626_5341010452121748971_n

16665213_812153408922943_178437930331134749_o

16601877_812153372256280_3449828764613637521_o

16684132_812153328922951_238480983131897464_n

16700513_812153185589632_3429665562141643052_o

16700446_812153248922959_2145029875251556315_o

 

Sau đó bạn có thể vào phần mềm chọn mục Hệ thống > Tùy chỉnh , chọn mục EET rồi nhập certifikát vào phần mềm là xong:

 

phan mem